Katarzyna Słyszko

Jestem absolwentką magisterskich studiów fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz podyplomowych studiów „Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”. Pracowałam w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji w Zagórzu, a od 10 lat prowadzę własną praktykę fizjoterapeutyczną. Jestem pomysłodawcą i założycielem Fizjo-Pediatrii.

Praca z dziećmi daje mi olbrzymią radość i satysfakcję. Swoją terapię zamieniam w zabawę – naturalną aktywność dzieci, tak by rehabilitacja wywoływała uśmiech na ich twarzach. Moim najważniejszym celem jest mobilizacja dziecka do podejmowania nowych wyzwań oraz aktywizacja rodziców w procesie rehabilitacji ich pociech. Wciąż doskonalę swoje umiejętności i pogłębiam wiedzę by móc jak najwięcej zaoferować swoim małym pacjentom.

Ukończone kursy i szkolenia:
– Rehabilitacja Neuropediatryczna” według zasad NDT Bobath,

-Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft,

– Ontogeneza motoryczna dziecka w wieku 0-12 m. w odniesieniu do diagnostyki funkcjonalnej,

– Globalna Terapia Stopy

– Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii

– Osteopatia w pediatrii i neonatologii,
– Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej,
– Leczenie wybranych urazów okołoporodowych i deformacji czaszki,

– Dziecko hipotoniczne i hipertoniczne, wybrane aspekty oceny i terapii powięziowej.

– Kinesiobalans – taping rehabilitacyjny,
– kurs Masażu Shantala
-Interdyscyplinarne leczenie dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym