Magdalena Florczak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim, gdzie w 2015 r. uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii. Od stycznia 2018 r. prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną, oraz współpracuję z Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy na Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym, gdzie zajmuje się terapią dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).

W swojej praktyce szczególny nacisk kładę na budowanie relacji z moim małym pacjentem i jego rodzicami. Wyjaśniam rodzicom założenia i cele mojej terapii po to by mogli aktywnie w niej uczestniczyć. Motywowanie pacjenta oraz efekty naszej pracy są dla mnie największą mobilizacją do dalszego rozwoju.

 By sprostać oczekiwaniom moich pacjentów, ciągle doskonalę swoje umiejętności, zarówno podczas akredytowanych kursów, jak i przy okazji konferencji naukowo-szkoleniowych.

Ukończone szkolenia:

– Bobath Basic

– Diagnostyka metodą Prechtla

– Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych 

– Globalna Terapia Stopy

– Rozluźnianie powięziowo- mięśniowe w pediatrii

– PNF Basic

– PNF Advanced

– McKenzie level A, B, C

– Kinesiology Taping