Małgorzata Golik

Jestem fizjoterapeutą dziecięcym z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy bazuję na rzetelnej analizie ontogenezy i rozwoju niemowląt zgodnie z aktualną wiedzą z zakresu neurologii, ortopedii i fizjoterapii. W terapii łączę metody neurorozwojowe takie jak NDT Bobath oraz metodę Vojty, uzupełnione o pracę strukturalną i terapię manualną dedykowaną dla małego Pacjenta. Od 6 lat wykorzystuję w swojej pracy również terapię czaszkowo-krzyżową i elementy osteopatii i terapii wisceralnej dla dzieci.

Główną grupą moich Pacjentów są niemowlęta z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, asymetrią ułożeniową, zaburzeniami gastrologicznymi, problemami z prawidłowym ssaniem, oraz niemowlęta z ortopedycznymi zaburzeniami układu kostno-stawowego (dysplazja stawu biodrowego, kręcz szyjny, stopa szpotawa, końsko-szpotawa). Pracuję z dziećmi zdrowymi oraz z dziećmi wymagającymi wczesnej interwencji fizjoterapeutycznej z powodu komplikacji okołoporodowych.

Pierwszy kontakt z rodzicami Pacjenta opieram o podstawowy wywiad medyczny o zdrowiu matki, przebiegu ciąży i porodu oraz – w przypadku zainteresowania – o szczegółowy wywiad oparty o holistyczne podejście do matki i dziecka. W trakcie pierwszej wizyty bardzo istotne jest dla mnie zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania ze strony rodzica i dziecka, dlatego też staram się wdrażać najtrudniejsze elementy terapii z rozwagą i szacunkiem do strefy bezpieczeństwa niemowlęcia. W mojej pracy bardzo istotne jest dla mnie indywidualne podejście do problemów rodzica i pacjenta, dlatego też nie stosuję schematycznego sposobu terapii, ale dostosowuję narzędzia i podejście zgodnie z aktualną sytuacją.

Kursy Specjalistyczne:
– Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt,dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi-
Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft).
– Propioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
– Flexion Distraction Cox Technique – terapia kręgosłupa z wykorzystaniem stołu James’a Coxa.
– Terapia Manualna wg Szkoły Niemieckiej
moduł terapia odcinka szyjnego kręgosłupa
moduł bark i nadgarstek
moduł kolano
– Instruktor Nordic Walking
– Kinesio Taping – kurs terapeuty Kinesio
– Elektromiografia w fizjoterapii
– Diagnostyka kręgosłupa 3D
– Komputerowa analiza chodu i wideograficzna ocena parametrów chodu w fizjoterapii
– Rehabilitacja ręki po udarze systemem Hand Tutor
– Rehabilitacja kończyny dolnej i miednicy po udarze systemem Hand Tutor