Przejdź do treści
Fizjoterapia dzieci i młodzieży

Obawiasz się, że Twoje dziecko ma wadę postawy?

Niepokoi Cię jego zwieszona sylwetka, potykanie się, niezborność ruchowa lub chodzenie na palcach?

A może usłyszałeś diagnozę skolioza, płaskostopie, koślawość kolan?

Chcesz nauczyć się, jak ćwiczyć ze swoim dzieckiem w domu i wspierać jego aktywność fizyczną?

polecany fizjoterapeuta warszawa wesoła
Zwróć się o pomoc do nas i zapisz na konsultację, jeśli u Twojego dziecka niepokoją Cię:
  • wady stóp (stopa płasko-koślawa, szpotawa, piętowa i inne)
  • zaburzenia osiowości kończyn (kolana koślawe/szpotawe)
  • pogłębienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (plecy okrągłe/wklęsłe/płaskie)
  • skolioza, choroba Scheuermanna, wady kręgosłupa i klatki piersiowej
  • “zwieszona sylwetka”, garbienie się, niższy od rówieśników poziom koordynacji i równowagi, chód na palcach
  • ryzyko przeciążeń i urazów w związku z uprawianiem sportu, nawracające kontuzje
  • problemy ruchowe wynikające z chorób neurologicznych takich jak mózgowe porażenie dziecięce, choroby nerwowo-mięśniowe, wady genetyczne i inne
Jeśli niepokoi Cię postawa Twojego dziecka zapraszamy Was na konsultację u naszego fizjoterapeuty czyli kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne całego układu ruchu. Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz problem postawy swojego dziecka, a my w pełni zaopiekujemy się nim, wprowadzając dobraną do jego potrzeb terapię, aktywność fizyczną, zaopatrzenie ortopedyczne i ćwiczenia w domu. Wczesna diagnostyka i interwencja terapeutyczna są kluczowe w korygowaniu wad postawy, a tym samym poprawianiu komfortu życia. Dzięki nim możesz zapewnić swojemu dziecku przyszłość bez bólu, lepszą jakość życia i samoocenę. Dlatego też, kontrola postawy ciała dziecka, zarówno dla profilaktyki, jak i w sytuacji, gdy pojawią się nieprawidłowości, jest kluczowa dla zapewnienia mu zdrowego i komfortowego rozwoju.
polecany fizjoterapeuta warszawa wesola
W terapii wad postawy nasi terapeuci korzystają z nowoczesnych metod terapeutycznych takich jak: PNF, FITS, BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), Zintegrowana Terapia Manualna w Pediatrii PIMT, NDT Bobath, Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp, kinesiology taping oraz mobilizacja tkanek miękkich. Ważnym elementem wspomagania terapii nieprawidłowego ustawienia stóp (a co za tym idzie całej postawy) u dzieci jest zastosowanie wkładek ortopedycznych. W celu utrwalenia efektów terapii oraz zapobiegania kompensacjom kończyn dolnych i tułowia nasi terapeuci indywidualnie dopasowują termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB MEDICAL
Nasze metody pracy:
PNF, czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Funkcjonalna Facylitacja Neuromięśniowa), to zaawansowana forma terapii fizycznej, która jest stosowana w celu poprawy funkcji mięśniowo-szkieletowej. PNF jest szeroko używany w terapii wad postawy, wykorzystując złożone wzorce ruchowe, które angażują różne grupy mięśniowe jednocześnie. Ta metoda bazuje na zasadzie stymulowania układu nerwowo-mięśniowego, aby pobudzać i wzmacniać mięśnie, poprawiać zakres ruchu i koordynację. W kontekście terapii wad postawy, PNF jest używany do wzmacniania mięśni posturalnych, poprawy równowagi, korekcji asymetrii mięśniowej i poprawy zakresu ruchu. Nasi fizjoterapeuci dostosowują techniki PNF do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając konkretne wady postawy, które wymagają terapii i monitorują postępy.
Metoda FITS jest kompleksowym sposobem leczenia skolioz. Polega ona na połączeniu technik terapii manualnej ze wzorcami korekcyjnymi, zmniejszającymi kąt skrzywienia oraz rotację kręgów. W pracy z dziećmi i młodzieżą, ogromny nacisk kładzie się na uświadomienie, zarówno pacjentom, jak i ich rodzicom podłoża problemu. Dokładne poznanie ivświadomość własnego ciała jest niezbędne do prawidłowej korekcji postawy. Terapia FITS składa się z trzech istotnych etapów: klasycznego badania połączonego z badaniem w koncepcji Metody FITS, rozciągnięcia struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, budowania i nauki nowych korekcyjnych wzorców postawy oraz ich stabilizowania odpowiednimi ćwiczeniami.
BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) to kompleksowe podejście terapeutyczne skierowane bezpośrednio do pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. Metoda bazuje na dokładnej i prawidłowej diagnostyce pacjenta, opartej na doświadczeniu terapeuty, łącząc wiedzę zarówno ze skolioz jak również innych wad kręgosłupa. Dr Manuel Rigo – współtwórca tej metody, zwraca uwagę, że nie leczy się skoliozy (asymetrii kręgosłupa), a osobę, a w przypadku dzieci również i rodziców. Ważne jest więc by zauważyć, jak skolioza wpływa na jakość życia danego pacjenta. Metoda opiera się na wykonywaniu jak najdokładniejszej korekcji, opartej na zasadach trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa i postawy ciała, techniki symetrycznego i asymetrycznego rozprężania klatki piersiowej, aktywacji mięśniowej i integracji nowo uzyskanej pozycji ciała.
Trójpłaszczyznowa terapia manualna skupia się na trzech wymiarach stopy, które wzajemnie na siebie oddziałują. Terapia jest dedykowana dla dzieci wieku od 3 miesięcy do 6 lat, ale największa skuteczność terapii widoczna jest w jak najwcześniejszym okresie życia.  Terapia trójpłaszczyznowa znajdzie zastosowanie w większości deformacji okresu dziecięcego. Należą do nich stopa płasko-koślawa, stopa końska, stopa sierpowata, końsko-szpotawa, piętowa. Terapia trójpłaszczyznowa polega na rozciąganiu przykurczonych mięśni i tkanek oraz utrwalanie całego procesu poprzez bandażowanie stóp. Mimo swojej „prostoty” terapia trójpłaszczyznowa w wielu przypadkach pozwala uniknąć interwencji chirurgicznej oraz ciężkiego unieruchomienia. Długość rehabilitacji z użyciem trójpłaszczyznowej manualnej terapii uzależniona jest od warunków, postępów i możliwości pacjenta.
NDT Bobath jest metodą wykorzystywaną na całym świecie w rehabilitacji dzieci i niemowląt z deficytami centralnego układu nerwowego oraz z niewielkimi dysfunkcjami. Wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych oraz wykorzystywanie zdobytych umiejętności w życiu codziennym. Ważnym elementem poprzedzającym rozpoczęcie terapii jest dokładna diagnoza funkcjonalna pozwalająca ukierunkować nie tylko pracę z dzieckiem w trakcie terapii, ale także umożliwiająca dobranie odpowiednich sposobów pielęgnacji, ubierania, noszenia, karmienia czy zabawy z dzieckiem tak, by każdą chwilę z życia dziecka zainwestować w poprawę jego funkcjonowania. Dlatego też ważnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami – nauka codziennej pielęgnacji dziecka oraz aktywne uczestnictwo w terapii.
Zintegrowana Terapia Manualna w Pediatrii PIMT to połączenie terapii manualnej i fizjoterapii neurorozwojowej. PIMT skupia się na leczeniu dysfunkcji anatomicznych w systemie mięśniowo – szkieletowym za pomocą technik strukturalnych i funkcjonalnych, ocenie i leczeniu dysfunkcji układu trawiennego o możliwym podłożu neuromechanicznym (refluks, kolka niemowlęca itp.) oraz leczeniu dysfunkcji oddechowych (zapalenie oskrzeli, astma itd.) łącząc fizjoterapię oddechową i manualną. TMPI proponuje ścieżkę fizjoterapii dziecięcej wspomaganej stymulacją sensoryczną, wzorcami motorycznymi i posturalnymi odnoszące się do budowy ontogenetycznej niemowlęcia i stymulacją automatyzmów które wspierają optymalne funkcjonowanie systemu nerwowego. PIMT to nie tylko terapia manualna kręgosłupa i innych stawów, ale także o terapia twarzoczaszki, dzięki której możemy wpłynąć na funkcję ssania, połykania, oddychania, drożność ucha, zatok, kanału łzowego, oddychania nosowego i wiele, wiele innych. Dzięki delikatnym technikom manualnym możemy też plastycznie zmieniać ustawienia kości czaszki i ich odkształcenia takie jak plagiocefalia i brachycefalia. Terapia manualna twarzoczaszki jest też doskonałym uzupełnieniem leczenia ortodontycznego ponieważ wspomaga ekspansję twarzy i szczęki w wybranych przez terapeutę i ortodontę kierunkach.
Umów wizytę do jednego z naszych fizjoterapeutów