Przejdź do treści

Regulamin

OGÓLNE INFORMACJE

Wizyty trwają 45 lub 60min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych. W przypadku terapii uroginekologicznej wizyta trwa do 45 minut i kończy się po realizacji zaplanowanego przebiegu terapii.
W przypadku spóźnienia się na terapię, terapeuta nie ma obowiązku przedłużania wizyty.  

Pacjent może zarezerwować stały termin w grafiku terapeuty, jednak w przypadku trzech nieobecności w ciągu 2 miesięcy stały termin zostanie wykreślony z grafiku. Wtedy zaproponujemy pacjentowi inne wolne miejsce (nie koniecznie na stałe).

PŁATNOŚCI

Płatność za wizytę odbywa się w dniu spotkania gotówką, za pomocą terminala płatniczego lub przelewem na podstawie wystawionej faktury (Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji recepcji lub terapeucie).
Płatności za pakiet zajęć należy dokonać najpóźniej w dniu pierwszej terapii. Pakiet należy wykorzystać w ciągu 10 tygodni i z góry ustalić harmonogram zajęć. Za wizytę odwołaną później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę i w dniu wizyty z pakietu potrącana jest kwota w wysokości 50% ceny usługi.
Opłata wniesiona za pakiet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.

NIEOBECNOŚCI

Za wizytę odwołaną później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę i w dniu wizyty należy uiścić opłatę w wysokości 50% ceny usługi.
W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu.
Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności terapeuty, odbędzie się w innym terminie lub u innego terapeuty o takich samych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.

BEZPIECZEŃSTWO

Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice /opiekunowie.
Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
Rodzice / opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
Terapeuci i recepcja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców / opiekunów po zakończeniu zajęć.
Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.