Terapie

Rehabilitacja niemowląt

metodą NDT-Bobath skierowana do noworodków, w tym wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, w szczególności z:

W terapii niemowląt nasi fizjoterapeuci korzystają z nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych takich jak techniki osteopatyczne w pediatrii i neonatologii, Bodywork rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii, Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na podstawach neurologicznych wg Barbary Zukunft, Integracja Sensoryczna i kinesiologytaping. Dodatkowo zapewniamy ocenę rozwoju psychoruchowego niemowląt oraz porady dla rodziców dotyczące prawidłowej pielęgnacji oraz prostych ćwiczeń i zabaw.

Profilaktyka i terapia wad postawy

Ukierunkowana na poprawę stabilizacji centralnej, czyli odpowiednie napięcie głębokich mięśni tułowia, zapewniające właściwą kontrolę mięśniową miednicy i kręgosłupa, a co za tym idzie odpowiednie ich ustawienie. Jest to podstawa i punkt wyjścia do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania całego układu ciała wraz z kończynami. W przypadku zachwiania któregokolwiek elementu tego systemu, w postawie ciała pojawiają się nieprawidłowości, takie jak np.:

W terapii wad postawy nasi terapeuci korzystają z nowoczesnych metod terapeutycznych takich jak PNF, Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp, kinesiology taping oraz mobilizacja tkanek miękkich. Ważnym elementem wspomagania terapii nieprawidłowego ustawienia stóp (a co za tym idzie całej postawy) u dzieci jest zastosowanie wkładek ortopedycznych. W celu utrwalenia efektów terapii oraz zapobiegania kompensacjom kończyn dolnych i tułowia nasi terapeuci indywidualnie dopasowują termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB MEDICAL.

Zapraszamy także na grupowe ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej , dzięki którym dzieci wytworzą nawyki prawidłowej kontroli postawy, a odpowiedni dobór zabaw i gier ruchowych pomoże w skorygowaniu i zapobieganiu wadom postawy.

Integracja Sensoryczna

Polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców zmysłowych docierających do dziecka z otoczenia i własnego ciała, integrowaniu tych informacji, co z kolei wyzwala u dziecka odpowiednie reakcje dostosowane do zmieniających się warunków środowiska. Podczas zabawy w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce służące do stymulacji systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapeuta wykorzystuje zarówno swobodnie wykonywane aktywności dziecka, jak i proponuje różnorodne ćwiczenia, zabawy ukierunkowane angażujące ciało i układy zmysłów, które prowokują i wyzwalają odpowiednie, skuteczne reakcje u podopiecznego

 Terapię SI stosujemy u dzieci, u których obserwuje się trudności w zakresie:

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji porozumiewania się i jedzenia przez dziecko. Jest opracowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb malucha. Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

Wkładki termoplastyczne ICB MEDICAL

Ważnym elementem wspomagania terapii nieprawidłowego ustawienia stóp (a co za tym idzie całej postawy) u dzieci jest zastosowanie wkładek ortopedycznych. W celu utrwalenia efektów terapii oraz zapobiegania kompensacjom kończyn dolnych i tułowia nasi terapeuci indywidualnie dopasowują termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB MEDICAL.

Kilka cennych uwag przed wykonaniem wkładek

Neurorehabilitacja

To profesjonalna i kompleksowa terapia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi . W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesne i intensywne metody terapeutyczne takie jak NDT-Bobath, Therasuit, PNF, terapia tkanek miękkich, terapie manualne, terapie SI. Korzystamy także z odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i specjalistycznych sprzętów.

Funkcjonalna terapia ręki

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Wykwalifikowany terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia, a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki. Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

Fizjoterapia uroginekologiczna

Fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się przywracaniem sprawności i funkcji w obrębie miednicy mniejszej kobiet. 

Jakie problemy warto skonsultować z fizjoterapeutą uroginekologicznym?

Terapia w kombinezonie TheraSuit

Terapia pedagogiczna

Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp

na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber

Badanie stóp

oraz indywidualne dopasowanie termoplastycznych wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL.

Masaż Shantala

Kinesiotaping